Termin zgłaszania filmów upłynął 31 sierpnia 2016 r.