Termin zgłaszania filmów upłynął 15 sierpnia 2017 r.