Termin zgłaszania filmów upłynął 31 sierpnia 2018 r.