Termin zgłaszania filmów upłynął 31 sierpnia 2019 r.