Termin zgłaszania filmów upłynął 10 wrzesnia 2020 roku.