Zgłoszenie filmu na 21. edycję MFF Tofifest

Osoba odpowiedzialna za proces zgłaszania filmów

competition@tofifest.pl

Adres do przesłania kart zgłoszenia i kopii przeglądowych

Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST
Fundacja Biuro Kultury
ul. Ducha Świętego 2a/2
87-100 Toruń

Zgłoszenie filmu