Zgłoszenie filmu na 15. edycję MFF Tofifest

Regulamin 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest (zwany dalej „Festiwalem”), organizowany przez Fundację Biuro Kultury, odbędzie się w dniach 21–29 października 2017 r. w Toruniu.

1. Cel Festiwalu

Prezentacja ambitnego, autorskiego kina, które wyznacza nowe kierunki kinematografii światowej. Festiwal prezentuje kino przedstawiające niezależne i odważne treści, poruszające niebagatelną i oryginalną tematykę, starające się nawiązać mosty kulturowe między różnymi regionami, tak geograficznymi, jak i społecznymi. Festiwal odkrywa młodych utalentowanych twórców zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz prowadzi szeroką działalność promocyjną ich filmów. Festiwal ma charakter otwarty i skierowany jest do twórców z całego świata.

2. Konkursy festiwalowe

W ramach Festiwalu odbywają się cztery konkursy:

W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych Organizator może odstąpić od wymogów regulaminowych.

3. Inne sekcje

Festiwal składa się z wielu sekcji pozakonkursowych. Filmy niezakwalifikowane do konkursów Dyrektor Festiwalu ma prawo wybrać do innych sekcji programowych. Aktualny spis sekcji festiwalowych znajduje się w serwisie internetowym Festiwalu: www.tofifest.pl.

4. Selekcja festiwalowa

5. Udział w Festiwalu

6. Nagrody

7. Uwagi końcowe

Zgłoszenie filmu