X  Używamy plików cookie i podobnych technologii w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.  Dowiedz się więcej. 

Bilety i karnety na 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze

Cennik biletów i karnetów

Projekcje kinowe i plenerowe


Regulamin sprzedaży w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ducha Świętego 2a/2, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
 2. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia biletu lub karnetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2.
Sprzedaż karnetów —
PROJEKCJE KINOWE I PLENEROWE

 1. Sprzedaż karnetów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/product począwszy od dnia 5 czerwca 2024 r. do momentu wyczerpania puli.
 2. Karnet upoważnia do wejścia na dowolną ilość pokazów filmowych w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze w miarę dostępnych miejsc, i wiąże się z koniecznością odbierania bezpłatnych wejściówek online, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wybranego seansu. Odbiór bezpłatnych wejściówek od 24 czerwca 2024 roku na https://tofifest.mojfestiwal.pl/.
 3. Duplikaty karnetów nie będą wydawane.
 4. Miejsca na seanse są nienumerowane.
 5. Cena karnetów na projekcje kinowe i plenerowe wynosi 150 zł.
 6. Karnet nie upoważnia do wstępu na wydarzenia specjalne w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze (Koncert Otwarcia i Zamknięcia Festiwalu).
 7. Nie można dokonać zwrotu karnetu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze.
 8. Integralną częścią zakupionego karnetu jest pamiątkowy identyfikator festiwalowy, który każdy posiadacz karnetu może odebrać w Centrum Festiwalowym w CKK Jordanki od 25 do 30 czerwca 2024 roku, w godz. 12.00–20.00.
 9. Osoby spóźnione na pokazy nie będą wpuszczane na salę — bezpłatna wejściówka jest ważna tylko do godziny rozpoczęcia pokazów.

§ 3.
Sprzedaż biletów —
PROJEKCJE KINOWE I PLENEROWE

 1. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://tofifest.mojfestiwal.pl/ od dnia 24 do 30 czerwca 2024 roku.
 2. Ceny biletów wynoszą:
  1. 17 zł — ulgowy (bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom oraz emerytom i rencistom),
  2. 19 zł — normalny.
 3. Sprzedaż biletów na pokaz filmowy jest ograniczona liczbą miejsc i trwa do wyczerpania puli.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 5. Nie można dokonać zwrotu biletu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze.
 6. Duplikaty biletów nie będą wydawane.
 7. Miejsca na seanse są nienumerowane.
 8. Osoby spóźnione na pokazy nie będą wpuszczane na salę — bilet jest ważny tylko do godziny rozpoczęcia pokazów.
 9. Zakup biletu jest równoważny z akceptacją regulaminu obowiązującego na obiekcie, w którym odbywa się dany seans. Organizator jest zobowiązany na życzenie Nabywcy przedstawić regulamin obiektu. Niezastosowanie się do regulaminu obiektu może być podstawą do odmówienia Nabywcy wstępu na dany seans.

§ 4.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia biletu Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Do umowy nabycia biletu zawartej między Organizatorem, a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.
 5. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą biletów jest Fundacja Biuro Kultury, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ducha Św. 2a/2 (87-100). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia.

W tym dziale również

Google Translate

Aktualności Tofifest