X  Używamy plików cookie i podobnych technologii w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.  Dowiedz się więcej. 

Bilety i karnety na 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest

Ceny biletów, zestawów i karnetów

Bilety na pojedyncze seanse dostępne są w serwisie tofifest.pl oraz w Centrum Festiwalowym. Posiadaczy karnetów oraz zestawów obowiązuje odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie biletowej w Centrum Festiwalowym lub online.

Bilety i karnety ulgowe przysługują uczniom, studentom, doktorantom, posiadaczom Karty Absolwenta UMK oraz emerytom i rencistom.

Kasa biletowa w Centrum Festiwalowym
CKK Jordanki

Kasa czynna w dniach 20–28 października 2018 roku od 10.00 do 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu. Uwaga! Zakupu biletów na seanse w Cinema City oraz Kinie Centrum dokonywać należy w Centrum Festiwalowym. Tam również posiadacze karnetów i zestawów mogą odbierać przysługujące im bezpłatne wejściówki.


 

Regulamin sprzedaży w ramach
16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ducha Świętego 2a/2, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
 2. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia biletu/karnetu/zestawu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu/karnetu/zestawu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2
Sprzedaż biletów

 1. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ od dnia 15 października 2018 r. oraz w kasie Festiwalu w Centrum Festiwalowym (Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń) w dniach 20 – 28 października 2018 r. od godz. 10:00 do 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu danego dnia.
 2. Ceny biletów wynoszą:
  1. 12 zł – ulgowy (bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, doktorantom, posiadaczom Karty Absolwenta UMK oraz emerytom i rencistom),
  2. 14 zł – normalny,
  3. 10 zł – bilet grupowy, po wcześniejszym umówieniu (Ewa Hoffmann, ewa@tofifest.pl), dla grup zorganizowanych, liczących co najmniej 20 osób, wstęp dla opiekuna grupy jest bezpłatny.
 3. Sprzedaż na dane wydarzenie ograniczona jest liczbą miejsc i trwa do wyczerpania puli.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 5. Nie można dokonać zwrotu biletu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest.
 6. Duplikaty biletu nie będą wydawane.
 7. Miejsca na seanse nie są nienumerowane.
 8. Osoby spóźnione na pokazy nie będą wpuszczane na salę - bilet jest ważny tylko do godziny rozpoczęcia pokazów.
 9. Zakup biletu jest równoważny z akceptacją regulaminu obowiązującego na obiekcie, w którym odbywa się dany seans. Organizator jest zobowiązany na życzenie Nabywcy przedstawić regulamin obiektu. Niezastosowanie się do regulaminu obiektu może być podstawą do odmówienia Nabywcy wstępu na dany seans.

§ 3
Sprzedaż karnetów

 1. Sprzedaż karnetów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ oraz w kasie Festiwalu w Centrum Festiwalowym (Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń) począwszy od dnia 20 października 2018 r.
 2. Karnet upoważnia do wejścia na dowolną ilość pokazów filmowych w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w miarę dostępnych miejsc, z koniecznością odbierania bezpłatnych wejściówek w Centrum Festiwalowym lub online, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wybranego seansu.
 3. Ceny karnetów wynoszą:
  1. 145 zł – ulgowy (karnety ulgowe przysługują uczniom, studentom, doktorantom, posiadaczom Karty Absolwenta UMK oraz emerytom i rencistom),
  2. 165 zł – normalny,
 4. Karnet nie upoważnia do wstępu na wydarzenia specjalne w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest (Koncert Otwarcia i Koncert Zamknięcia Festiwalu).
 5. Zakupiony karnet będzie można odebrać wyłącznie w Kasie Festiwalu w Centrum Festiwalowym w dniach 20 – 28 października 2018 r. od godz. 10:00 do 20:00.
 6. Karnet jest imienny – zostanie wystawiony na imię i nazwisko osoby zamawiającej. Nie można go przepisać na inną osobę.
 7. Odbioru bezpłatnych wejściówek, przysługujących posiadaczom karnetów można dokonywać na dany dzień oraz dzień następny osobiście w Kasie Festiwalu oraz pod adresem https://bilety.tofifest.pl/, w miarę dostępności miejsc na salach kinowych.

§ 4
Sprzedaż zestawów

 1. Sprzedaż zestawów odbywa się w kasie Festiwalu w Centrum Festiwalowym (Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń) począwszy od dnia 20 października 2018 r.
 2. Zestawy biletowe („Moje 5” oraz „Moje 10”) upoważniają do wejścia na określoną w nazwie zestawu ilość pokazów filmowych w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w miarę dostępnych miejsc, z koniecznością odbierania bezpłatnych wejściówek w Centrum Festiwalowym lub online, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wybranego seansu.
 3. Ceny zestawów wynoszą:
  1. 50 zł – Moje 5,
  2. 80 zł – Moje 10.
 4. Zestaw nie upoważnia do wstępu na wydarzenia specjalne w ramach 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest (Koncert Otwarcia i Koncert Zamknięcia Festiwalu).
 5. Zakupiony zestaw będzie można odebrać wyłącznie w Kasie Festiwalu w Centrum Festiwalowym w dniach 20 – 28 października 2018 r. od godz. 10:00 do 20:00.
 6. Zestaw jest imienny – zostanie wystawiony na imię i nazwisko osoby zamawiającej. Nie można go przepisać na inną osobę.
 7. Odbioru bezpłatnych wejściówek, przysługujących posiadaczom zestawów można dokonywać na dany dzień oraz dzień następny osobiście w Kasie Festiwalu oraz pod adresem https://bilety.tofifest.pl/, w miarę dostępności miejsc na salach kinowych.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia biletu Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Do umowy nabycia biletu zawartej między Organizatorem, a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.
 5. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą biletów jest Fundacja Biuro Kultury, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ducha Św. 2a/2 (87-100). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia.

W tym dziale również

Google Translate

Aktualności Tofifest