X  Używamy plików cookie i podobnych technologii w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.  Dowiedz się więcej. 

Bilety i karnety na 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze

Cennik biletów i karnetów

Pokazy filmowe online

Pokazy stacjonarne w Sali Kameralnej CKK Jordanki


Regulamin sprzedaży w ramach
18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem sprzedaży jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Ducha Świętego 2a/2, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
 2. Nabywca przed zawarciem umowy nabycia biletu lub karnetu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2.
Sprzedaż karnetów i  biletów – projekcje filmowe online

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu pod adresem www.tofifest.pl.
 2. Na zlecenie organizatora Fundacji Biuro Kultury sprzedaż karnetów i biletów na projekcje online realizowana jest przez operatora platformy VOD Tongariro Releasing Sp. z o.o., ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, KRS 0000351275, NIP 7831657350, REGON 301366900.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za karnety i bilety poprzez:
  1) przelew bankowy online
  2) kartę płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)
  Płatności przez przelew bankowy online i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem PayU www.payu.pl. PayU, w celu realizacji płatności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), umieszcza i przetwarza dane osobowe Użytkowników w bazie danych PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w szczególności: imię i nazwisko, adres Użytkownika, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych PayU staje się ich administratorem.
 4. Ceny karnetów i biletów wynoszą:
  1. Bilet pojedynczy na projekcję online 14 zł,
  2. Karnet na projekcje online 60 zł .
 5. Zakup karnetu i biletu wymaga zarejestrowania i zalogowania na stronie tofifest.pl. zakupiony karnet lub bilety przypisane są do danego zarejestrowanego użytkownika i nie ma możliwości przekazania ich innemu użytkownikowi.
 6. Karnet upoważnia do obejrzenia dowolnej ilości filmów na festiwalowej platformie online w miarę dostępności miejsc. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się przy poszczególnych filmach.
 7. Sprzedaż karnetów online odbywa się od 5 października 2020 r., jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli.
 8. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse online odbywa się odbywa się od momentu premiery filmu na platformie online, jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli.
 9. Dostępność poszczególnych filmów może być ograniczona limitem obejrzeń. W takim przypadku zakup danego filmu lub obejrzenie go w ramach karnetu traktowane są równorzędnie, według kolejności. Może się zdarzyć, że limit obejrzeń danego filmu zostanie wyczerpany i użytkownik nie będzie mógł go zobaczyć, mimo posiadanego zakupionego karnetu.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 11. Nie można dokonać zwrotu biletów lub karnetu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest online.
 12. Filmy prezentowane online dostępne są tylko na terenie Polski.
 13. Zakup biletu lub karnetu jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 14. Do prawidłowego korzystania z serwisu program.tofifest.pl konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer PC z procesorem 2,4 GHz, 2 GB pamięci, kartą dźwiękową, kartą video i monitorem o rozdzielczości 1024x768 (lub lepsze);
  2. system operacyjny Windows 7 lub nowszy;
  3. przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari lub Edge w aktualnej, oficjalnie wspieranej wersji;
  4. włączone w przeglądarce opcje: Cookies (ciasteczka) i JavaScript;
  5. łącze internetowe o stabilnie dostępnej, minimalnej przepustowości 2Mbit/s;

§ 3.
Sprzedaż biletów – projekcje stacjonarne

 1. Sprzedaż biletów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu, pod adresem https://bilety.tofifest.pl/ od dnia 15 października 2020 roku.
 2. Ceny biletów wynoszą:
  1. 12 zł – ulgowy (bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom oraz emerytom i rencistom),
  2. 14 zł – normalny.
 3. W roku 2020 Organizator nie prowadzi sprzedaży karnetów na projekcje stacjonarne odbywające się w kinie.
 4. Sprzedaż biletów na pokaz filmowy jest ograniczona jest liczbą miejsc i trwa do wyczerpania puli.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.
 6. Nie można dokonać zwrotu biletu na pokazy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest.
 7. Duplikaty biletów nie będą wydawane.
 8. Miejsca na seanse są nienumerowane.
 9. Osoby spóźnione na pokazy nie będą wpuszczane na salę - bilet jest ważny tylko do godziny rozpoczęcia pokazów.
 10. Zakup biletu jest równoważny z akceptacją regulaminu obowiązującego na obiekcie, w którym odbywa się dany seans. Organizator jest zobowiązany na życzenie Nabywcy przedstawić regulamin obiektu. Niezastosowanie się do regulaminu obiektu może być podstawą do odmówienia Nabywcy wstępu na dany seans.
 11. Każdy z widzów musi wyrazić zgodę na wypełnienie i podpisanie stosownego oświadczenia związanego z sytuacją epidemiczną, o którym szczegółowo organizator informuje w paragrafie 5 punkcie 1.

§ 4.
Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku bezpieczeństwem epidemicznym – dotyczy projekcji stacjonarnych

 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu komórkowego Kupującego.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym - zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w oparciu o Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem przetwarzania jest ułatwienie służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 3. Dane przetwarzane są przez okres 2 tygodni od daty Wydarzenia. v: 1599047188 str: 6
 4. Operator, na żądanie uzasadnione podejrzeniem zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego, może przekazać dane osobowe bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu lub za pośrednictwem Organizatora. Dane te umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

§ 5.
Warunki i wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Przed wejściem na projekcję filmową w kinie każdy posiadacz biletu jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Posiadacz biletu przed wejściem na projekcję filmową w kinie ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, w szczególności maseczki i środki do dezynfekcji rąk.
 3. Posiadacz biletu proszony jest o szybsze przybycie na pokaz stacjonarny, przestrzeganie i zachowanie odległości między innymi widzami w kolejce przed wejściem na salę oraz zajmowanie wyznaczonych miejsc na sali zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia biletu Nabywca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Nabywcy. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Do umowy nabycia biletu zawartej między Organizatorem, a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Nabywcy.
 5. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą biletów jest Fundacja Biuro Kultury, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ducha Św. 2a/2 (87-100). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia.

W tym dziale również

Google Translate

Aktualności Tofifest