Znamy laureatów 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze. Grand Prix jubileuszowego Tofifest pojechało do Szwajcarii. Podczas gali zakończenia, specjalne Złote Anioły odebrali Filip Bajon, Aleksandra Popławska i Robert Więckiewicz. Tomasz Ziętek otrzymał Flisaka Tofifest Więcej »

Filmy dla dzieci po ukraińsku podczas 20. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Podczas 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest najmłodsi widzowie z Ukrainy mieli możliwość uczestniczyć w pokazie bajek „Весела ферма” („Klara Muu”) oraz „Пелле Безхвостько” („Filonek Bezogonek”) w ukraińskiej wersji. Więcej »

Фільми для дітей українською мовою під час 20. Міжнародного кінофестивалю Tofifest. Куяви і Помор‘я. Під час 20. Міжнародного Кіно-фестивалю Tofifest, наймолодші глядачі з України мали змогу взяти участь у показі казок «Весела ферма» та «Пелле Безхвостько» в українській версії. Więcej »

CULTURAL EXCHANGE

Czechy, Słowacja, Polska, Węgry.

Cultural Exchange to wieloletni projekt mający na celu przybliżenie widzom dorobku najwybitniejszych twórców krajów Grupy Wyszhradzkiej. To także projekt, który co roku odkrywa nowe interpretacyjne drogi ich twórczości, a także umożliwia nawiązywanie współpracy partnerskiej między festiwalami.

Tegoroczny Program Sekcji Cultural Exchange jest wyjątkowy. Tak jak wyjątkowi są jego goście.Przede wszystkim zaprezentowane zostanie kino czeskie. Kino wielkiego mistrza Jiri Menzla to nie tylko dziś obowiązkowa filmowa lektura. To prawdziwa uczta duchowa, to opowieść wciąż żywa, wieczna podróż, możliwa do interpretacji na wszelkie sposoby.

Program zaprezentuje wybrane filmy mistrza, które zwieńczy masterclass zatytułowany: Moja inspiracja Hrabalem.

Jiri Menzel będzie gościem specjalny festiwalu, na którym otrzyma Specjalnego Złotego Anioła.

Program pokaże też inne twarze Europy Wschodniej, a takim niesamowitym przykładem jest film Vladimira Balko Spokój w duszy. Film zaskakujący, będący przykładem koprodukcji polsko-slowackiej z wybitnymi rolą jednego z najlepszych obecnie polskich aktorów Roberta Więckiewicza. Robert Więckiewicz będzie gościem specjalnym festiwalu.

W ramach sekcji odbędą się też spotkania one-to-one z partnerskimi festiwalami projektu, którzy wraz z MFF TOFIFEST budują żywą platformę współpracy wyszehradzkiej — polsko-czesko-słowacko-węgierskiej współpracy filmowej.

Wśród gości między innymi: reprezentanci Slovak film Institute, Brno 16 oraz festiwalu Jameson Cinefest.